Lạp xưởng tươi siêu nạc – 90% nạc

90.000 160.000 

Lạp xưởng tươi siêu nạc – 90% nạc