Lạp xưởng heo sấy khô

90.000 150.000 

Lạp xưởng heo sấy khô