Lạp xưởng tươi siêu nạc – 90% nạc

95.000 170.000 

Lạp xưởng tươi siêu nạc – 90% nạc